About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. psycholog*)    Exact wordgroup (e.g. "Visual Basic")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Subjects
folder Years
 


1,285 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Katholieke Hogeschool LeuvenOpen Archives Initiative
Home

VAT-Package 2010

2010
Corten, Valerie
Bachelor in het bedrijfsmanagement

Trefwoorden: Fiscal law  

Abstract :
Vanaf 1 januari 2010 is er een nieuwe btw-wetgeving van toepassing. De wijzigingen die hierbij zijn doorgevoerd, zijn terug te vinden in de plaatsbepaling bij diensten. Hierbij moet er allereerst een onderscheid gemaakt worden tussen Business tot Business relaties (B2B) en Business to Consumer relaties (B2C). Dit onderscheid is belangrijk in alle opzichten. Hiernaast veranderen ook veel administratieve verplichtingen.

De nieuwe wetgeving is opgesteld om het huidige btw-systeem te vereenvoudigen. Het is globaal gezien een verbetering maar voor sommige sectoren is dit echter niet het geval. Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar de verhuursector merken we dat deze regelgeving net iets ingewikkelder geworden is. Dit omdat er een onderscheid gemaakt dient te worden tussen korte en lange termijn verhuur, wat tot voor 2010 niet het geval was.

Een ander voorbeeld is dat het nu belangrijk is om te weten welke diensten er in de 27 verschillende lidstaten, die de nieuwe wetgeving toepassen, vrijgesteld zijn van btw.

Het aanbieden van intellectuele diensten daarentegen is t.o.v. 2009 wel een vereenvoudiging. Tot voor 2010 kon men nog een onderscheid maken tussen managementdiensten en intellectuele diensten. In sommige lidstaten werd dit onderscheid effectief toegepast en in andere niet. Het spreekt voor zich dat dit vaak problemen opleverde. Vanaf 2010 worden deze diensten echter allemaal beschouwd als intellectuele diensten en is er bijgevolg ook maar 1 regelgeving van toepassing.

Om dit allemaal te staven is de scriptie opgedeeld in 5 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk is een bespreking van het stagebedrijf, namelijk Deloitte Fiduciaire Antwerpen. Deloitte is ondertussen uitgegroeid tot nummer 1 van de Big Four in BelgiŽ en beschikt over 11 kantoren in BelgiŽ.

Vervolgens is er de literatuurstudie. Dit is een beschrijving van hoe ik mijn informatie verzameld heb omtrent het onderwerp VAT-package en welke delen ik hieruit net gebruikt heb.

Het derde hoofdstuk bespreekt de nieuwe regelgeving. Hierin wordt het onderscheid tussen Business tot Business en Business to Consumer gedetailleerd uitgelegd. Voor elke situatie worden ook de uitzonderingen zorgvuldig besproken en vergeleken met de situatie van voor 2010.

In het vierde hoofdstuk worden de administratieve verplichtingen uitvoerig besproken. Hierin worden vooral de wijzigingen t.o.v. 2009 samengevat voor zowel de factuurverplichtingen als de nieuwe regels voor de btw-identificatie, de opeisbaarheid van de btw, de rapporteringsverplichtingen, de wijzigingen binnen de btw-aangifte en tot slot de nieuwe regelgeving m.b.t. de teruggaafprocedure.

Het laatste hoofdstuk behandelt tenslotte 2 cases. De eerste case gaat over managementdiensten. Hierin worden de facturen en de btw-aangiftes van 2009 en 2010 met elkaar vergeleken evenals de wetgeving die voor beide jaren van toepassing was.

De tweede case gaat over de verhuur op korte termijn van vervoermiddelen en het repareren van roerende goederen. Hierin worden evenals in case 1 de facturen en de btw-aangiftes van beide jaren vergeleken en besproken. Ook de wetgeving van 2009 en 2010 wordt hier uitvoerig besproken.

Full text:
File Size Type Checksum  
VAT_Package_2010_Valerie_Corten.pdf 3 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 577 keer bekeken en 958 keer gedownload.
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core
©2004-2006 - Katholieke Hogeschool Leuven - webmaster - Contact